haldusreform

 • „Toodagu meile välja, millega me pole hakkama saanud, millega oleme jänni jäänud.“

   „Toodagu meile välja, millega me pole hakkama saanud, millega oleme jänni jäänud. Aga sellele me pole siiani vastust saanud. Ilmselt pole kellegil seda vastust võttagi“, ütles Kambja vallavanem Ivar Tedrema Maalehe ajakirjanikule.

 • Avalik kiri Kambja valla sundliitmise vastu

   Avalik kiri: „Usume, et meie rahval jätkub südikust ja tarkust hoida meid kaitsvat kilpi – kohalikku omavalitsust, sest Kambja vald on kohalikele inimestele vajalik ja võimalik.

  Oleme vastu Kambja valla kaotamisele läbi sundliitmise.“

 • Kambja vald püüab püsida iseolemise kursil

   Intervjuu vallavanem Ivar Tedremaga

 • Omavalitsusreform tegi sammu edasi

  Ühineda soovivad vallad peavad taotluse ühinemiseks esitama valitsusele 2017. aasta alguseks. Seejärel on valitsusel üle poole aasta aega, et omal algatusel kriteeriumidele mitte vastavad omavalitsused omavahel ühendada või mõne juba kriteeriumeid täitva omavalitsusega liita.

 • Pangodis räägiti haldusreformist

   11. märtsi õhtul kohtusid Unipiha kooli kogunenud Pangodi äärsete külade elanikud vallavanem Ivar Tedremaga. Mure Kambja valla tuleviku ning kavandatava haldusreformi pärast tõi kooli pika söögilaua taha kokku üle 20 inimese.

 • Riigikohus vaeb haldusreformiseaduse üle

   Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutab teisipäeval 26 omavalitsuse taotlust tunnistada haldusreformi seadus osaliselt kehtetuks.

 • Ülenurme vald – kuidas edasi?

   Hoolimata asjaolust, et Ülenurme vald täitis kõiki haldusreformiseaduses nõutud kriteeriume, näeb Vabariigi Valitsus ette ikkagi tema sundühendmise naabervallaga.

 • Ülevaade vallavolikogu istungeil otsustatust

  Kambja vallavolikogu istungid toimusid 25. augustil ja 14. septembril 2016.

 • Ülevaade vallavolikogu veebruariistungeil otsustatust

  Kambja vallavolikogu istungid olid 2. veebruaril ja 22 veebruaril2017.