Kuulutamise tingimused:

 • Veebis asuvalt vormilt saab kuulutusi lisada ainult võrguväljaande Koduvald.ee keskkonda.

 • Käesolevalt vormilt ei saa edastada kuulutusi paberlehte.
  Paberlehes avaldatakse kuulutusi vaid erikokkuleppel vaba pinna olemasolul, kui kuulutus on valla elanikonnale oluline ja/või kui kuulutab valla ettevõtja.

 • Paberlehes avaldatud kuulutusi vaikimisi Koduvald.ee´s ei avaldata.

 • Kuulutamine võrguväljaandes Koduvald.ee on tasuta.

 • Kuulutada võib vaid enda nimel. Teise isiku identiteedi kasutamine ei ole lubatud.

 • Kuulutuse vormi sisestatud andmed peavad olema tõesed.

 • Kuulutuse tekst peab sisaldama telefoninumbrit või e-postiaadressi.

 • Juriidiline isik peab lisama kuulutuse teksti ka ettevõtte/asutuse/ühingu nime.

 • Toimetusel on õigus kuulutust selguse ja lühiduse huvides toimetada.

 • Kuulutust ei hoita üldjuhul aktiivsena üle kolme kuu.

 • Ei avaldata ebasündsaid, solvavaid, laimavaid, leimi sisaldavaid ja väljaande laadiga kokkusobimatuid ning õigusaktidega vastuolus olevaid kuulutusi.

 • Kuulutaja võtab täieliku vastutuse sisestatud andmete eest. Kuulutaja poolt sisestatud andmed sh nimi ja kontaktandmed ning kuulutaja IP-aadress, andmed brauseri tarkvara ja operatsioonisüsteemi kohta salvestuvad väljaande serveris.

Kuulutuse lisamine

Kuulutaja andmed

Toimetus ei avalda ega lisa neid automaatselt kuulutuse teksti.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Väljaanded