Ülenurme valla veebilehel ja valla ajalehes Olevik avaldatud pikemas kirjutises märgivad vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu ja vallavanem Aivar Aleksejev muuhulgas:

„Meie naabervallad on igaüks valinud arenguks oma tee – Haaslava vald on koos Mäksa ja Võnnu vallaga ühinemas uueks Kastre vallaks, Kambja ja Nõo vallad on kindlad, et vaatamata elanike arvule, mis jääb alla seaduses ette nähtud 5000, suudavad nad jätkata iseseisvalt ja neil valdadel peaks ju olema õigus oma valikute teostamiseks.

Paraku saabus aga käesoleva aasta 15. veebruaril valla postkasti Eesti Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu, mille järgi Kambja ja Ülenurme vald ühendatakse uueks haldusüksuseks nimega Kambja vald. Antud eelnõu seletuskirja 16 leheküljel püütakse selgitada, miks sellist ühendamist on vaja. Paraku ei ole selles seletuskirjas mitte sõnagi juttu sellest, mis ühinemise tulemusel muutub paremaks Ülenurme valla elanikele. Kambja valla puhul on seletuskirjas põhiargumendiks, et ühendamise tulemusel täidab vald Haldusreformiseaduses nõutud rahvaarvu kriteeriumi – 5000 elanikku. Uue moodustise nimeks soovitab aga Kohanimenõukogu Kambja valda – kui ühte vana ajaloolist kihelkonnanime 15. sajandist.“

Arvamused

 
 • All
 • *kool
 • *sport
 • Kambja Terviserajad
 • Pangodi
 • Teadus
 • Trives Kambja Tervisejooksud
 • Unipiha Kool
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • All
 • *kool
 • *kultuur
 • *sport
 • Etendus
 • Galerii
 • Haldusreform
 • Kambja Kool
 • Kambja Kultuurikeskus
 • Kambja Lüüra
 • Kambja Pinks
 • Kambja Vald
 • Kambja Vallavalitsus
 • Korterriühistu
 • Kuuste Kool
 • Laat
 • Lauatennis
 • Lemmikloom
 • Marutaud
 • Rakvere Teater
 • Tagasi Kooli
 • Vabariigi President
 • Vaktsineerimine
 • Veterinaaria
 • Ülenurme Vald
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Weather data OK.
Kambja
12 °C

Väljaanded